ETIKA ISLAME

Article archive

HISTORIA E ISA A.S

13/12/2010 13:16
Historia e profetit Isa a.s  Ndërkohë që dy profetët Zekeria dhe Jahja a.s u vranë, jetonte një profet i tretë, i cili sapo ishte dërguar si i tillë, profeti Isa a.s. Kur u vranë Jahja dhe Zekeria a.s, profeti Isa a.s sapo i kishte kaluar të tridhjetat.     Ai njihet ndryshe dhe...
>>

HISTORIA E FAMILJES SE IMRANIT A.S

13/12/2010 13:15
Historia e familjes së Imranit a.s Pas kushedi sa vitesh e shekujsh, mes Benu Israilëve shfaqet një familje e mirë dhe e ndershme, pasardhës së Jakubit dhe Ibrahimit a.s. Kjo familje ishte ajo e Imranit, e cila ceket dhe në suret e Kuranit. Thotë Zoti i lartësuar në Kuran: "Allahu i zgjodhi...
>>

HISTORIA E UZEJR A.S

13/12/2010 13:13
Profeti Uzejr a.s Me kalimin e kohëve, Benu Israilët devijojnë sërish nga udha e Zotit. Asokohe, ata e kishin humbur Teuratin dhe kishin harruar shumë prej këshillave dhe udhëzimeve të tij. Duke dashur që t'ua kthejë sërish fenë dhe ta përtërijë ligjin e shenjtë, Zoti u dërgoi një profet...
>>

HISTORIA E SULEJMAN A.S

13/12/2010 13:12
Historia e profetit Sulejman a.s   Pas vdekjes së Dautit a.s, menjëherë në fron erdhi djali i tij Sulejmani a.s. "Sulejmani e trashëgoi Daudin (në misionin e tij profetik)" (Neml, 16) Ajo që trashëgoi Sulejmani a.s nga babai i tij Dauti a.s nuk është pasuria, por dijet dhe profecia....
>>

HISTORIA E SAMUEL A.S

12/12/2010 10:30
Historia e profetit Samuel a.s   Mes Bijve të Izraelit e liga filloi të marrë përmasa të frikshme. Mes tyre filloi të përhapej dhe një ves tejet i rrezikshmëm që ishte vrasja e profetëve të Zotit. çështja arriti gjer atje saqë brenda një dite të vetme, vrisnin tre profetë. Nga kjo e pësoi...
>>

HISTORIA E DAVUD A.S

12/12/2010 10:30
Historia e profetit Daut a.s.   Dauti a.s ishte djali i Ejsha dhe rridhte nga familja e Jehodhas, djalit të Jakubit a.s. Kështu, shohim që pushteti politik u kthye sërish tek familja e Jehodhas. Historianët e përshkuajnë Dautin a.s:"Ai ishte i shkurtër, me sy blu, me flokë të rrallë, i...
>>

HISTORIA E ILJAS A.S

12/12/2010 10:29
Historia e profetit Iljas a.s   Me kalimin e viteve, fillon të përhapet sërish idhujtaria hebrenjve, sidomos në zonat e Libanit të sotëm. Në krahinën e njohur Balabak, banorët që ishin hebrenj filluan të adhurojnë një idhull që e quanin Bal. Prej tij qyteti dhe krahina kanë marrë dhe emrin...
>>

HISTORIA E JOSHUA BIN NUN A.S

11/12/2010 12:18
Historia e profetit Joshua bin Nun a.s   Pas vdekjes së Harunit dhe Musait a.s, ishte Joshua bin Nuan ai që udhëhoqi Benu Israilët. Siç e kemi cekur dhe më lart, dijetarët kanë mendim pothuajse unanim që edhe ai ishte profet. Joshua rridhte nga familja e Jusufit a.s. Ai i qëndronte pranë...
>>

HISTORIA E MUSA A.S -PJESA 3-

10/12/2010 11:10
Kur Musai a.s i pyeti mbi arsyen që i shtyri të adhurojnë viçin, ata u përgjigjën: “Ne nuk e kemi thyer premtimin që të patëm dhënë me vullnetin tonë, por qemë të ngarkuar rëndë me stolitë e popullit (të Faraonit), andaj i hodhëm ato (në zjarr për t’u lehtësuar). Po kështu i hodhi edhe Samiriu,...
>>

HISTORIA E MUSA A.S -PJESA 2-

10/12/2010 11:06
Dialogu mes Musait a.s dhe faraonit ceket dhe në shumë ajete të tjera të Kuranit. "Shkoni tek ai dhe i thoni: “Ne të dy jemi të dërguarit e Zotit tënd, lëshoji të bijtë e Izraelit që të vijnë me ne dhe mos i mundo! Ne të kemi sjellë ty një shenjë nga Zoti yt. Paqe mbi atë që ndjek rrugën e...
>>

Items: 1 - 10 of 50

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Search site

© 2010 Te gjitha drejtat e rezervuara