ETIKA ISLAME

HISTORIA E PROFETEVE

HISTORIA E PROFETEVE

HISTORIA E MUSA A.S -PJESA 1-

10/12/2010 11:03
Historia e profetit Musa a.s   Një ndër historitë më të shquara dhe madhështore që rrëfen Kurani fisnik, është ajo e profetit Musa a.s, një nga pesë të dërguarit e vendosur. Historia e këtij profeti legjendar ceket në shtatëdhjetë e tre vende në Kuran. Gjatë koleksionimit të ngjarjeve...
>>

HISTORIA E ELJESA A.S

09/12/2010 12:42
Historia e profetit Eljesa a.s.   Thotë Zoti i lartësuar në Kuran lidhur me këtë profet: "Kujtoje edhe Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin. Të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë." (Sad, 48)     "Po ashtu, udhëzuam edhe Ismailin, Eljesain, Junusin dhe Lutin -...
>>

HISTORIA E SHUAJB A.S

08/12/2010 12:15
Historia e profetit Shuajb a.s   Dijetarët kanë mendime të ndryshme, nëse Shuajbi a.s u dërgua para Junusit a.s apo pas tij. Shuajbi a.s ishte profet arab dhe ishte biri i Medjenit, birit të Medjanit, birit të Ibrahimit a.s. Kështu, ai është nga pasardhësit e profetit Ibrahim...
>>

HISTORIA E JUNUS A.S

07/12/2010 12:21
Historia e profetit Junus a.s   Historia e profetit Junus a.s është nga historitë e rralla që pamenden në Kuranin famëlartë. Lidhur me gjenealogjinë e tij, nuk ceket gjënkundi ashtu siç ceket për profetët e tjerë. Gjithçka që dime rreth tij, është se quhej Junus biri i Meta, nga...
>>

HISTORIA E DHULKIFLI A.S

07/12/2010 12:20
Historia e profetit Dhulkifl a.s   Pas Ejubit a.s, Zoti dërgoi një profet tjetër, për të cilin shumica e historianëve mendojnë se ishte djali i Ejubit a.s. Thotë Zoti në Kuranin fisnik:"(Kujto) Ismailin, Idrizin dhe Dhulkiflin! Të gjithë këta kanë qenë të durueshëm. Ne i pranuam ata me...
>>

HISTORIA E EJUB A.S

06/12/2010 11:32
Historia e profetit Ejub a.s.   Profeti të cilin Zoti e dërgoi si model durimi, është profeti Ejub a.s.  Ai është biri i Mose, bir i Raleh, biri i Itit, biri i Is'hakut, biri i Ibrahimit a.s. Kështu, ai rrjedh nga familja e Is'hakut a.s. Të gjithë profetët që erdhën pas Ibrahimit a.s,...
>>

HISTORIA E JUSUFIT A.S (PJESA E DYTE)

05/12/2010 11:28
Zoti e mbrojti Jusufin a.s nga vepra e ligë dhe të menduarit mbi këtë vepër. Sinqeriteti është një moral dhe vyrtit tjetër i Jusufit a.s, që ceket në këtë ajet. Edhe pse Jusufi a.s refuzoi të flerë me gruan e Azizit, ajo nuk u dorëzua, por vazhdoi me joshjet e saj. Duke parë këtë, Jusufi a.s...
>>

HISTORIA E JUSUF A.S (PJESA E PARE)

05/12/2010 11:25
Historia e profetit Jusuf a.s.   Në rreshtat në vazhdim, do ti qasemi njërës nga historitë më të bukura të Kuranit, të cilën Zoti e shtjellon në një sure të vetme. Në këtë qasje, ne do të eksplorojmë jetën e dy profetëve të nderuar, atë të Jusufit, birit të Jakubit a.s dhe atë që ndodhi me...
>>

HISTORIA E LUT A.S

04/12/2010 11:19
Ngjarjet e historisë së Lutit a.s, zhvillohen gjatë jetës së profetit Ibrahim a.s, i cili ishte xhaxhai i Lutit a.s. Babai i Lutit a.s quhej Haran dhe ishte vëlla i Ibrahimit a.s.  Kështu, Luti a.s është djali i vëllait të Ibrahimit a.s. Emri i profetit Lut a.s, përmendet në Kuran njëzet...
>>

ISMAIL DHE IS`HAK A.S

03/12/2010 11:41
Historia e Ismailit dhe Is'hakut a.s   Lidhur me Ismailin a.s, ne përmendëm diçka gjatë qasjes së historisë së Ibrahimit a.s. Në fakt, nuk kemi shumë informacion mbi historinë e këtij profeti. Thotë Zoti i lartësuar:"Trego në Libër për Ismailin! Vërtet, ai ishte i sinqertë në premtimet e...
>>
<< 1 | 2 | 3 >>

Search site

© 2010 Te gjitha drejtat e rezervuara