ETIKA ISLAME

BIOGRAFI

BIOGRAFI

SHEJH ALBANI

08/11/2010 18:32
Ai ua mësoi të tjerëve shumë gjëra me menhexhin, pozitën, sjelljen, moralin dhe karakterin e lartë dhe zemrën e butë. Ai është Muhamed Nasirud-Din Ibn Nuh Ibn Adem Ibn en-Nexhati. Ai u lind në Shkodër, asokohe kryeqytet i Shqipërisë, në vitin 1332/1914. Ishte muhadith (dijetar i hadithit), fekih...
>>

IBN SINA (AVICENA)

29/10/2010 20:54
Ibn SINA  (Avicena) [981 - 1037] Ibn Sina, i njohur ne perendim me emrin Avicena ishte fizikanti, filozofi, enciklopedisti, matematicienti dhe astronomi më me famë ne kohen e tij. Kontributi kryesor i tij ne shkencen e mjeksis ishte libri i tij i njohur "El-Kanun fi el-Tibb", i njohur në...
>>

EBU BEKRI R.A

29/10/2010 20:53
Emri dhe prejardhja e Ebu Bekrit Ebu Bekri u lind me 573 në Meke. Ai ishte dy vjet më i ri se Profeti Muhammedi a.s.. Ai i përkiste një familje të respektuar, Beni Tamim me rrënjë tek fisi Kurejsh. Prejardhja familjare e tij lidhet me atë të Profetit a.s. gjashtë gjenerata më parë. Emri i tij...
>>

Search site

© 2010 Te gjitha drejtat e rezervuara